Dzięki Wam, wspólnie z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej z Centrum Wspierania Rodzin „Swoboda” stworzyliśmy 200 paczek świątecznych dla rodzin zastępczych!!!

Na prośbę o wsparcie naszej akcji w tworzeniu paczek świątecznych dla rodzin zastępczych, zareagowało wiele osób prywatnych, instytucji oraz firm. Dziękujemy za bezinteresowną pomoc, otwarte serce i życzliwość:
– Syntezie Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo farmaceutyczno – chemiczne
– pracownikom Idea Getin Leasing Poznań
– Zespołowi Allegro
– uczniom klasy 6A ze Szkoły Podstawowej nr 55 w Poznaniu, ich rodzicom oraz wychowawcy – Pani Katarzynie Kęsy-Szczęsnej
UL&Ka
– Gerardowi, Radkowi, Marlenie, Piotrowi, Kamilowi, Michałowi i Paulinie z Alior Bank Centrum Bankowości Korporacyjnej w Poznaniu
– osobom prywatnym – Państwu: Justynie S., Ewie; Joannie L., Karolinie i Oliwii; Łukaszowi oraz Staszkowi, Darii, Katarzynie, Dorocie, Marcie, Wojciechowi, Mariuszowi i Michałowi,; Joannie Sz., Basi, Agnieszce, Jadwidze, Dorocie, Monice, Kwirynie, Aleksandrze, Natalii, Marysi, Zosi, Maciejowi, Basi i Adamowi, Agacie, Dobrusi, Stasiowi i Filipowi, Irenie, Kindze, Stefci oraz Mateuszowi.
– pracowni cukierniczej #CafeBayka
– pracownikom Poznańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
– osobom, które zdecydowały się wesprzeć nas finansowo: Marcie i Bartkowi, Joannie, Alinie J., Marcie P., Grażynie Teresie U., Tomaszowi J., Mirosławie Krystynie F., Barbarze K-SZ., Krystynie Łucji M., Adamowi Czesławowi R., Katarzynie S., Magdalenie K.
– pracownikom WTK
– pozostałym osobom i anonimowym darczyńcom.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni za każdy dar serca, który uświadamia nam, że mamy wielu Przyjaciół, na których możemy liczyć. Wszystkim razem i każdemu z osobna, za ofiarowaną pomoc rzeczową i finansową, za miłe słowa, sugestie oraz ciekawe pomysły, SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!