Wsparcie dla osób, które przybyły z Ukrainy

Версія українською нижче

Fundacja Wspierania Rodziny „Niebieski Koralik”  we współpracy z Centrum Wspierania Rodzin „ Swoboda” udziela pomocy psychologicznej, prawnej i pedagogicznej osobom, które przybyły do Polski z Ukrainy.

Jeżeli potrzebujesz informacji, jak zostać rodziną zastępczą dla dziecka z Ukrainy lub opiekunem tymczasowym, to również udzielimy stosownej pomocy.

 Telefon, pod którym można uzyskać więcej informacji o oferowanym wsparciu:

Konsultacje psychologiczne

– 516-579-481 – odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania:

 • rejestracja: poniedziałek – czwartek w godzinach 8:00 – 18:00
 • piątek od 8:00 do 16:00

Konsultacje prawne i pedagogiczne

– 509 -330 -390- odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania:

 • rejestracja: poniedziałek – piątek w godzinach 8:00 – 18:00
 • grupa odbiorców: dzieci, młodzież i ich rodzice, osoby dorosłe
 • strona www: www.cwr-poznan.pl, http://niebieskikoralik.org.pl/
 • język: j. polski, j. angielski- do pierwszego kontaktu, po skierowaniu do konkretnego specjalisty jest możliwość korzystania z tłumacza języka ukraińskiego
 • e-mail: kontakt@niebieskikoralik.org.pl

 

Фонд Підтримки Сім’ї «Синій Корал» у співпраці з Центром Підтримки Сім’ї «Свобода» надає психологічну, педагогічну та юридичну допомогу людям, які приїхали до Польщі з України.

Якщо вам потрібна інформація про те, як стати прийомною сім’єю для дитини з України чи тимчасовим опікуном, ми надамо Вам відповідну допомогу.

Телефони, за яким Ви можете отримати додаткову інформацію про запропоновану підтримку:

 Психологічні консультації відбуваються після попередньої домовленості про дату зустрічі

Телефон для попередньої реєстрації: 516-579-481

 • реєстрація: понеділок – четвер з 8:00 до 18:00
 • п’ятниця з 8:00 до 16:00

Юридичні та педагогічні консультації відбуваються після попередньої домовленості про дату зустрічі

Телефон для попередньої реєстрації: 509 -330 -390

 • реєстрація: понеділок – п’ятниця з 8:00 до 18:00
 • цільова група: діти, підлітки та їх батьки, дорослі
 • веб-сайт: www.cwr-poznan.pl, або http://niebieskikoralik.org.pl/
 • мова: спочатку – польська, англійська, а після звернення до конкретного спеціаліста, можлива допомога українського перекладача
 • електронна пошта: kontakt@niebieskikoralik.org.pl

Poznańskie Dni Rodziny

Serdecznie zapraszamy na inaugurację Poznańskich Dni Rodziny, która odbędzie się w niedzielę 15 maja, podczas festynu na Placu Wolności w Poznaniu! My też tam będziemy! Do zobaczenia 🙂

Vademecum prawne opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców zastępczych

Zachęcamy  rodziców zastępczych oraz wszystkie osoby interesujące się tematyką rodzicielstwa zastępczego do zapoznania się z „Vedemecum prawnym opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców zastępczych”. Pozycja ta, została opracowana przez Fundację EY

Fundacja EY we współpracy z Aleksandrą Nawrocką – zawodową
opiekunką zastępczą i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  stworzyła Vademecum prawne
opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców
zastępczych, który  przedstawia aspekty prawne w sposób klarowny, aby
każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze swoimi prawami i
obowiązkami.

Staraliśmy się zawrzeć w nim przydatne informacje zarówno dla tych,
którzy pełnią już rolę rodziny zastępczej i dla tych, w których
myśl o rodzicielstwie zastępczym dopiero kiełkuje. Vademecum
przybliża prawa i obowiązki opiekunów zastępczych wynikające z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak i innych
aktów prawnych, tj. Kodeks Pracy czy ustawa o świadczeniach
rodzinnych.
Uzupełnieniem treści publikacji jest zbiór wzorów pism procesowych.

Zachęcamy do podzielenia się z rodzinami zastępczymi naszą
publikacją.

Znajdą ją Państwo w załączniku lub do pobrania na naszej stronie
internetowej:
https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-0