O nas

Kim jesteśmy?

Fundacja Wspierania Rodziny “Niebieski Koralik” powstała na początku 2018 roku z inicjatywy pracowników Centrum Wspierania Rodzin “Swoboda” w Poznaniu.
Głównymi celami ( jest ich znacznie więcej ) działalności naszej fundacji są:
  • Wspieranie systemu pieczy zastępczej (szczególnie na terenie miasta Poznania i Wielkopolski)
  • Promowanie idei rodzicielstwa zastępczego.
  • Działania na rzecz integracji rodzin zastępczych oraz podtrzymywania więzi dzieci przebywających w pieczy zastępczej z rodzicami biologicznymi.
  • Wspieranie pełnoletnich wychowanków różnych form pieczy zastępczej.
  • Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.
  • Działalność na rzecz dzieci i młodzieży.
  • Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.
  • Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Działalność charytatywna.
Zachęcamy do współpracy!!!