Vademecum prawne opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców zastępczych

Zachęcamy  rodziców zastępczych oraz wszystkie osoby interesujące się tematyką rodzicielstwa zastępczego do zapoznania się z „Vedemecum prawnym opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców zastępczych”. Pozycja ta, została opracowana przez Fundację EY

Fundacja EY we współpracy z Aleksandrą Nawrocką – zawodową
opiekunką zastępczą i absolwentką Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  stworzyła Vademecum prawne
opiekuna zastępczego – przewodnik po prawie dla rodziców
zastępczych, który  przedstawia aspekty prawne w sposób klarowny, aby
każdy zainteresowany mógł zapoznać się ze swoimi prawami i
obowiązkami.

Staraliśmy się zawrzeć w nim przydatne informacje zarówno dla tych,
którzy pełnią już rolę rodziny zastępczej i dla tych, w których
myśl o rodzicielstwie zastępczym dopiero kiełkuje. Vademecum
przybliża prawa i obowiązki opiekunów zastępczych wynikające z
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jak i innych
aktów prawnych, tj. Kodeks Pracy czy ustawa o świadczeniach
rodzinnych.
Uzupełnieniem treści publikacji jest zbiór wzorów pism procesowych.

Zachęcamy do podzielenia się z rodzinami zastępczymi naszą
publikacją.

Znajdą ją Państwo w załączniku lub do pobrania na naszej stronie
internetowej:
https://www.ey.com/pl_pl/fundacja/rodzice#tab-02069261564-0